Серија A6VM

  • Hydraulic Motor A6VM80 A6VM107 A6VM160 A6VM200 A6VM250 Rexroth A6VM

    Хидрауличен мотор A6VM80 A6VM107 A6VM160 A6VM200 A6VM250 Rexroth A6VM

    Комплетен мотор со хидрауличен клип A6VM A6VM80 A6VM107 A6VM160 A6VM200 A6VM250 со ротирачка група на аксијален клип со дизајн на свиткана оска, за хидростатички погони во отворени и затворени кола. За контролер HD, HA, HZ, EP Моторот е погоден и за мобилни и за индустриски апликации. Широкиот контролен опсег на моторот со променливо поместување му овозможува да ги исполни барањата за голема брзина и висок вртежен момент. Поместувањето е бескрајно променливо во опсегот Vg max до Vg min = 0. Излезната брзина е пропорционална...